Nagroda Marszałka dla wybitnych Mazowszan

Nagroda Marszałka dla...

Można już zgłaszać kandydatów do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa...
„Słonecznym” na wakacje

„Słonecznym” na wakacje

Już w pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszą pociągi Kolei Mazowieckich...
  25 lat samorządu województwa mazowieckiego!

25 lat samorządu...

Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, ogromne zmiany w każdym zakątku...
Domy kultury i świetlice wiejskie z subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego ze wsparciem sejmiku

Domy kultury i świetlice...

Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu budowy bądź remontów i...
Najlepsze smakołyki nagrodzone!

Najlepsze smakołyki...

Znamy laureatów konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na...
8
Czwartek
Czerwiec 2023
Loading...
Poprzedni Czerwiec Następny
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
imieniny:
Ady, Celii, Medarda
Zgłoś wydarzenie Pokaż kalendarz

Olbrzymie wsparcie sejmiku dla powiatu siedleckiego

2023-05-15 20:26:37

Aż 64 inwestycje z powiatu siedleckiego otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 24 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na modernizację dróg, świetlic wiejskich, wymianę oświetlenia ulicznego czy budowę placów zabaw. Dzisiaj zostały podpisane umowy z beneficjantami. W wydarzeniu wzięły udział członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

Ponad 20 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, szkół, budowa sieci kanalizacyjnej czy przebudowa urzędu – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że sejmik województwa mazowieckiego wspiera lokalne samorządy. – W tym roku zdecydowaliśmy, że wesprzemy 16 inwestycji z powiatu siedleckiego. Łączna kwota dofinansowania to ponad 20 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację najważniejszych inwestycji, na które czekają lokalne społeczności.

  • Rozbudowa dróg na terenie gminy Kotuń

Zakres prac obejmuje budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg gminnych o długości ok. 1,5 km. Nawierzchnia jezdni zostanie odbudowana, powstaną chodniki dla pieszych i towarzysząca infrastruktura. Przyznana kwota dotacji to 3 999 960 zł.

  • Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach

Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót remontowych w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Wodyniach. W ramach prac zostaną zrealizowane: wymiana stropów, modernizacja pomieszczeń szkoły, w tym sali gimnastycznej i utworzenie salki baletowej. Część budynku zostanie przeznaczona na pomieszczenia gminnego przedszkola. Dodatkowo zostaną zmodernizowane niezbędne instalacje, a łazienki i szatnie będą dostosowane do potrzeb najmłodszych. Przyznana kwota dotacji to 1 800 000 zł.

·         Przebudowa i remont pomieszczeń Urzędu Miasta i MOPR-u w Siedlcach

W ramach inwestycji przebudowany zostanie budynek przy ul. Prusa 16/18 z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Zakres prac obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń, budowę windy, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Przyznana kwota dotacji to 2 000 000 zł. 

·         Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnoty, gm. Paprotnia

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarnoty o długości 350 m. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia z odwodnieniem i zjazdami do posesji. Mieszkańcy zyskają nową drogę, która poprawi komunikację między sąsiednimi gminami i powiatami. Przyznana kwota dotacji to 340 447 zł. 

·         Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylany Kozy, gm. Paprotnia

Prace będą polegały na przebudowie drogi o długości 450 m. Zostanie wyprofilowana nawierzchnia i podbudowy. Następnie całość zostanie pokryta nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez lepsze rozwiązanie komunikacyjne. Przyznana kwota dotacji to 388 000 zł. 

·         Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gm. Domanice

Zakres inwestycji obejmuje położenie nowego asfaltu i wykonanie poboczy na następujących odcinkach dróg gminnych: Olszyc – Folwark, Domanice – Kolonia – Podzdrój, drogi wewnętrznej w miejscowości Czachy gm. Domanice oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Przywory Duże i Olszyc Szlachecki. Planowane do przebudowy drogi gminne i wewnętrzne stanowią dla mieszkańców połączenia z okolicznymi gminami, np. ze Stoczkiem Łukowskim (województwo lubelskie), oraz drogami powiatowymi. Przyznana kwota dotacji to 500 000 zł.

·         Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Domanice

Zakres inwestycji obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki, Śmiary-Kolonia, Domanice-Kolonia, a także modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włościański. Latarnie zwiększą bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Przyznana kwota dotacji to 78 360 zł. 

  • Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gm. Domanice

Inwestycja obejmuje instalacje fotowoltaicznych urządzeń na dachach budynków szkół, przedszkoli i Urzędu Gminy Domanice. Planowana jest również częściowa termomodernizacja szkół. W dwóch budynkach szkolnych przed montażem instalacji fotowoltaicznych należy wymienić pokrycia dachowe. Przyznana kwota dotacji to 121 640 zł. 

  • Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gm. Zbuczyn

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynków szkół podstawowych w miejscowościach: Zbuczyn, Krzesk–Królowa Niwa, Borki–Kosy, Dziewule, Czuryły, Izdebki–Kosny, Borki–Wyrki, Ługi–Wielkie. Prace będą polegały na wykonaniu robót remontowo-naprawczych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wykonaniu prac w zakresie instalacji OZE, monitoringu oraz zagospodarowania terenu (wykonanie utwardzeń terenu, budowa urządzeń małej infrastruktury). Przyznana kwota dotacji to 2 500 000 zł.

·         Wykonanie termomodernizacji świetlicy w miejscowości Czerniejew

Świetlica w miejscowości Czerniejew nie była remontowana od kilku lat. Termomodernizacja pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku, zmniejszy koszty ogrzewania, a także poprawi jego estetykę. Świetlica służy mieszkańcom do organizowania różnego rodzaju spotkań i imprez integrujących społeczność. Ponadto organizowane są tam różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Przyznana kwota dotacji to 304 925 zł. 

·         Przebudowa drogi powiatowej Olszyc Włościański - Domanice

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi powiatowej Olszyc Włościański – Domanice. Zakres prac to odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni, wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowu przydrożnego wraz z umocnieniem dna i skarp. Przyzna kwota dotacji to 540 342 zł. 

  • Asfaltowanie dróg gminnych na terenie gm. Siedlce

Przedmiotem inwestycji jest asfaltowanie dróg gminnych na terenie gminy Siedlce wraz z przebudową. Projekt będzie realizowany na terenie miejscowości: Strzała, Żelków-Kolonia, Rakowiec i Stok Lacki. Modernizacje dróg zwiększą bezpieczeństwo i komfort okolicznych mieszkańców. Przyzna kwota dotacji to 4 000 000 zł. 

  • Przebudowa dróg na terenie gminy Korczew

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną drogi w obrębach wsi: Korczew, Józefin, Knychówek, Góry, Bużyska, Starczewice, Szczeglacin i Mogielnica. W sumie zostanie przebudowanych ponad 9 km dróg. Modernizacje zapewnią odpowiedni dostęp mieszkańców do ośrodka zdrowia, apteki czy oddalonych sklepów. Jednocześnie umożliwi uruchomienie transportu publicznego co ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się po terenie gminy i dojazd do większych aglomeracji miejskich. Przyznana kwota dotacji to 595 000 zł. 

  • Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew

Prace obejmą budowę i przebudowę ponaddwukilometrowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w Korczewie. Realizacja inwestycji jest konieczna dla zapewnienia prawidłowego dostarczania wody do mieszkańców. Z uwagi na stan techniczny i parametry istniejącej sieci konieczna jest budowa nowej nitki sieci o parametrach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie. Przyznana kwota dotacji to 930 000 zł. 

·         Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gm. Korczew

W ramach inwestycji powstaną ścieżki, plac reprezentacyjny oraz place edukacyjne i parking. Teren zostanie zagospodarowany elementami małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady i tablice informacyjne). Plac reprezentacyjny będzie służył do organizowania spotkań i wystaw plenerowych. Przyznana kwota dotacji to 267 000 zł.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł. 

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że w powiecie siedleckimwsparcie otrzymało 20 projektów. To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu siedleckiego, zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Łączna kwota dofinansowania to ponad 3,3 mln zł. Cieszę się, że możemy wspomóc lokalne samorządy w realizacji tych zadań. 

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 28 z nich zostanie zrealizowanych w gminach powiatu siedleckiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 280 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieJuż w pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszą pociągi Kolei Mazowieckich – „Słoneczny” do Ustki oraz „Słoneczny – BIS” do Gdyni . Dziś o letnich połączeniach mówili marszałek Adam Struzik...

2023-06-08 07:56:14

Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, ogromne zmiany w każdym zakątku regionu, dynamiczny rozwój mazowieckich miast i wsi, a także poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza – 25 lat samorządu...

2023-06-08 07:48:08

Można już zgłaszać kandydatów do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kapituła konkursowa wybierze zwycięzców, którzy swoją działalnością artystyczną, charytatywną czy...

2023-06-08 08:09:55

NAJNOWSZE OKAZJE

NAJNOWSZE TUBONY

NAJNOWSZE GAZETKI

Dołącz do
swoich znajomych!