Samorząd Mazowsza nagrodził opiekunów stypendystów

Samorząd Mazowsza nagrodził...

By docenić pracę najlepszych nauczycieli, samorząd województwa organizuje...
Autobusy dla mazowieckich szkół – właśnie ruszył nabór

Autobusy dla mazowieckich...

Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów...
Konieczne większe rekompensaty od NFZ dla mazowieckich szpitali

Konieczne większe...

Radni województwa mazowieckiego zwracają uwagę na brak środków i apelują do...
4 Święto 18 Dywizji (fotogaleria)

4 Święto 18 Dywizji...

W sobotę, 3 września br. w Siedlcach, na placu przy ulicy Jana Pawła II...
Znasz kogoś, kto bezinteresownie zmienia świat? Zgłoś wolontariusza do konkursu!

Znasz kogoś, kto...

Według badań ok. 11 proc. Polaków angażuje się regularnie w wolontariat....
29
Czwartek
Wrzesień 2022
Loading...
Poprzedni Wrzesień Następny
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
imieniny:
Michaliny, Michała, Rafała
Zgłoś wydarzenie Pokaż kalendarz

Ślubowanie nowego radnego, uchwała popierająca utworzenie kierunku lekarskiego na UPH, absolutorium dla prezydenta - zapowiedź #53 Sesji Rady Miasta

2022-06-24 14:03:38

Już we wtorek (28.06) o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Siedlce odbędzie się #53 tej kadencji sesja Rady Miasta Siedlce. Przedstawiamy Państwu plan obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Wnioski do porządku obrad.
- wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce
- wniosek grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siedlce,
4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Siedlce, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość zmienioną Uchwałą Nr XII/138/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Żaboklickiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. na okres 3 lat części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach na tzw. „Błoniach Siedleckich” z przeznaczeniem na cele rolne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Konstantego Domagały.
23. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy ulicy Jedność.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą na parterze, z garażem podziemnym, przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
28. Przyjęcie protokołu LII Sesji.
29. Zamknięcie obrad.


By docenić pracę najlepszych nauczycieli, samorząd województwa organizuje konkurs „Opiekun Stypendysty Roku”. Wyróżniani są w nim nauczyciele, którzy opiekują się nagrodzonymi w mazowieckim...

2022-09-25 20:26:44

Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór trwa do 7 października br. Na realizację programu władze Mazowsza...

2022-09-19 08:43:15

Radni województwa mazowieckiego zwracają uwagę na brak środków i apelują do rządu o zwiększenie finansowania na wynagrodzenia w ochronie i zdrowia, a także podjęcie pilnych działań w tym...

2022-09-14 06:47:39

NAJNOWSZE OKAZJE

NAJNOWSZE TUBONY

NAJNOWSZE GAZETKI

Dołącz do
swoich znajomych!